Основы програмирования на Java от Prometheus. Задание 1.
Основы програмирования на Java от Prometheus. Задание 1.
 
Здесь представлен код програм практических занятий

Завдання 1

Створіть застосування що знаходить корені рівняння виду ax2 + bx + c = 0. Коефіцієнти задаються через змінні:
double a;
double b;
double c;

Примітка: для обрахування квадратного кореня використовуйте конструкцію Math.sqrt(). Наприклад:

double x = Math.sqrt(4);

після виконання х буде рівним 2

Результат повинен мати наступний формат (за умови що корені, наприклад, 2 та 3):

x1=2
x2=3

Якщо корінь один (наприклад 5)

x1=5
x2=5

Якщо корені відсутні

x1=
x2=

Ответ

public class SquareRoot {

    public static void main(String[] args) {
double a = 3;
double b = 2.5;
double c = -0.5;

        double d = b * b - 4 * a * c;
                if (d>0 & (a!=0 & c!=0) ) {
                    System.out.println("x1=" + (-b + Math.sqrt(d)) / (2*a));
                    System.out.println("x2=" + (-b - Math.sqrt(d)) / (2*a));
                }
                else if (a==0 & b!=0 & c==0 ) {
                    System.out.println("x1="+0.0);
                    System.out.println("x2="+0.0);
                }
                else if (d==0 & a!=0) {
                    System.out.println("x1=" + (-b / (2*a)));
                    System.out.println("x2=" + (-b / (2*a)));
                }
                else {
                    System.out.println("x1=");
                    System.out.println("x2=");
                }
 
    }
     
 }

Смотрите Задание 2
{poster_avatar}  admin
4 261