Основы програмирования на Java от Promrtheus. Задание 2.
 Основы програмирования на Java от Promrtheus. Задание 2.

Здесь представлен код програм практических занятий

Завдання 2

Використовуючи цикл for виведіть на екран матрицю. Зверніть увагу на форматування (відступи):

Зверніть увагу на дещо різне трактування символу переносу рядка в Linux\Unix та Windows системах. Для проходження автоматичного тестування Вашої програми на всіх системах використовуйте System.out.println() для переносу рядка. В іншому випадку (наприклад System.out.print("\n\r") або System.out.print("\n")) проходження тесту не гарантовано.

В якості самостіного (не оцінюваного) завдання перетворіть Вашу програму на наступну: виведить на екран матрицю розмірністю від 1х1 до 9х9. При цьому розмірність повинна бути задана змінною, наприклад int size = 8;

 *  2  3  4  * 
 6  *  8  * 10 
11 12  * 14 15 
16  * 18  * 20 
 * 22 23 24  * 
Ответ

public class MatrixPrint {
public static void main(String args[]){
//PUT YOUR CODE HERE
                int [][] anArray = new int [5][5];
        int a = 1;
        for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {
            for (int j = 0; j < anArray.length; j++) {
                if ((i ==j) | (i + j == anArray.length - 1))
                System.out.print(" * ");
                else if (a<10){                    
                    System.out.print (" " + a + " ");                    
                }    
                else {
                    System.out.print (a + " ");
                    }
                a = a+1;
            }
            System.out.println();
    }
//PUT YOUR CODE HERE
}
}

Задание 1.
Задание 3.
{poster_avatar}  admin
4 293