Основы програмирования на Java от Prometheus. Задание 4.

 Основы програмирования на Java от Prometheus. Задание 4.
 
Здесь представлен код програм практических занятий


Завдання 4

Напишіть застосування, що виконує пошук заданого числа у відсортованому масиві — бінарний пошук

У випадку коли число знайдено виведіть на екран його позицію в масиві (позиції нумеруємо з нуля) або -1 в іншому випадку


Решение:
public class BinarySearch {

public static void main(String[] args) {

int data[] = { 3, 6, 7, 10, 34, 56, 60 };
int numberToFind = 10;
        int key = 0;
        int Lo = 0;
        int Hi = data.length-1;
               
        while (numberToFind != data[key]) {
            if (data[Lo] > data[Hi]) {
            key = -1;
            break;
            }
               
            int mid = Lo + (Hi - Lo) / 2;
            if (numberToFind < data[mid]){
                Hi = mid - 1;
            }
            else if (numberToFind > data[mid]){
                Lo = mid + 1;
            } else key = mid;
               
        }
            System.out.println("Номер числа в массиве- " + key);
}
}

Задание 1.
Задание 2.
Задание 3.
{poster_avatar}  admin
3 237